Далайн тээвэр

 

1. Хятадын Сингань, Чиндао болон Жингтанг боомтоор дамжин өнгөрөх бүтэн чингэлгийн тээвэр (импорт/экспорт)

2. Бүх төрлийн задгай тээвэр (импорт/экспорт)