Төмөр замын тээвэр

Цаг агаарын ямарч нөхцөлд өндөр хурд, ачааны аюулгүй байдал, хямд үнийг үйлчлүүлэгчид олгодог төмөр замын тээврийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд: 

  • Балтик болон Брестийн боомтуудаар  
  • БНХАУ-ын бүх төмөр замын өртөө, боомтоос  
  • Гуравдагч орнуудаас  БНХАУ-аар дамжин Монгол руу 
  • Монголоор дамжин өнгөрөх транзит тээвэр 
  • Дэлхийн бүс орнууд руу экспорт