Агаарын тээвэр

 

  1. Үйлдвэрийн агуулахаас нисэх буудал хүртэлх тээврийн үйлчилгээ
  2. Нисэх буудлаас нисэх буудалруу
  3. Агаарын цуглуулбар ачааны үйлчилгээ
  4. Улаанбаатарлуу шууд нислэг
  5. Инчон, Бээжин болон Истанбулаар дамжин дэлхийн бүх улс орноос/луу хийгдэх экспорт/импортын тээвэр
  6. Хаалганаас хаалганд үйлчилгээ