Авто замын тээвэр

 

1. БНХАУ-аас Монголын нийслэл болон орон нутагруу хийгдэх авто тээврийн үйлчилгээ (бүх төрлийн тээврийн хэрэгслээр)

2. Европын орнууд болон Турк улсаас ОХУ-р дамжих авто тээврийн үйлчилгээ

3. Европын орнуудаас Вилниус/Литва Берлин/Герман Оломоуц/Чех зэрэг газруудад ачааг цуглуулан Монголруу тээвэрлэх авто тээврийн үйлчилгээ

4. Орон нутгийн авто тээврийн үйлчилгээ

5. Хаалганаас хаалганд үйлчилгээ

6. Монголоор дамжин өнгөрөх транзит авто тээврийн үйлчилгээ